2500 28th Street - PO Box 57 - Slayton, MN 56172

Hub Drive In Restaurant

(507) 836-6016 Highway 30 West, Slayton, MN56172